PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER LISTU


Događaji i aktuelnosti

INFO

Lifecoaching centar je savremeni trening centar u kojem se neguje holistički pristup životu, zdravlju, vežbanju. Prirodna osnova za zdrav i dugovečan život je uspostavljanje sklada duha i tela.

Lifecoaching centar se nalazi u samom centru Zemuna  zaklonjen od svakodnevne buke i užurbanosti. Idejni tvorac centra je Svetlana Kušić sertifikovani coach po metodi kliringa, reiki terapeut i  bars terapeut.

Coaching je proces ličnog i profesionalnog razvoja u cilju poboljšanja vaših potencijala i mogućnosti. U trenutku kada aktivirate sopstvene potencijale prevazilazite svoje trenutne limite tako što usvajate nove veštine i novi stil ponašanja.

Coach podstiče promenu, motivaciju odlučnost i još mnogo toga. Uz pomoć coacha možete otkriti gde ste sada i cilj do koga možete stići, naravno primenom novih znanja i veština, eliminišući  staro limitirajuće ponašanje.

Koristi od sesija su:

 • razvijanje kreativnosti
 • proširenje sopstvene svesti
 • pozitivne promene u svim segmentima života
 • lakše definisanje ciljeva i njihovo ostvarenje
 • otklanjanje blokada i eliminisanje neželjenih emocionalnih stanja kao što su strahovi, krivice i ostalo
 • postizanje dobrih rezultata
 • aktiviranje talenata
 • promena ograničavajućeg ponašanja i uverenja
 • postizanje balansa i harmonije
 • definisanje vrednosti i prioriteta

KONAČNO UZIMATE SVOJ ŽIVOT U SVOJE RUKE

Gde sve možete primeniti stečena znanja :

 • kod nedostatka motivacije
 • nedostatka samopouzdanja
 • u stresnim situacijama
 • u nerešenim situacijama
 • kod odlaganja donošenja odluka i blokade
 • pri rešavanju konflikata

Uloga coacha:

 • coach i klijent su u partnerskom odnosu
 • vodi vas kroz proces pitanja u direktnoj komunikaciji
 • vi definišete temu rada i šta želite da postignete
 • usmerava vas na drugačije posmatranje određenih situacija
 • coach ne daje mišljenja, savete i zaključke
 • prati vaš razvoj
 • garantuje vam maksimalnu posvećenost i diskreciju