PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER LISTU


Događaji i aktuelnosti

QUANTUM RESONANCE MAGNETIC ANALYZER

DOBIJANJE PARAMETARA PREKO KVANTNO-REZONANTNOG MAGNETNOG ANALIZATORA

Ovo je savremena, brza, bezbolna metoda prikupljanja podataka o zdravstvenom stanju klijenta.

Praktično pomoću ovog aparata je moguće dobiti kompletnu zdravstvenu sliku klijenta: kardiovaskularni i cerebrovaskularni sistem, izveštaj o gastro regiji, žučnoj kesi, jetri i njenim funkcijama, bubrezima, plućima, pankreasu, neurološki izveštaj, izveštaj o bolesti kostiju, mineralnoj gustini kostiju, reumatidne bolesti kostiju, šećeru u krvi, osnovni fizički kvaliteti.

Dalje: toksini u organizmu, minerali, vitamini, aminiokiseline, koža, endokrini i imuno sistem, alergeni, teški metali, kolagen, koenzim.

Posebna se pažnja poklanja funkciji debelog creva. Kod žena se mogu dobiti podaci i o ginekološkom stanju, hormonskoj slici...

Kod muškaraca dobijamo podatke o prostati, spermatogram i seksualnoj funkciji.

Aparat je vrlo pouzdan, predstavlja najsavremeniji i hardver i softver japanskih inženjera, no i pored toga se ovom analizom se ne isključuju ultra zvuk, magnetna rezonanca, rengen, laboratorija...