PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER LISTU


Događaji i aktuelnosti

REIKI

Reiki je jednostavna, duboka metoda za ostvarivanje celovitosti, zdravlja, ravnoteže  tela uma I duha. Mada je nastao u Japanu, prevazilazi kulturne i religijske granice i danas je dostupan svim ljudima kao uspešan metod samoisceljivanja, ličnog i duhovnog razvoja.
Možda je najjednostavnije Reiki  opisati kao: božanska energija, svetlost i ljubav.
Reiki uravnotežuje finija tela i čakre kako bi univerzalna životna energija slobodno tekla što dovodi do harmonizacije na mentalnom,  duhovnom a samim tim i fizičkom nivou.
Jednostavno se uči a prenosi se  sa majstora na praktičara inicijacijom, postupkom koji  otvara energetske tokove u telu čime se postiže brži i jači protok životne energije. Nakon inicijacije se dogadja ubrzaniji protok energije koji se može osetiti kao osećaj topline koja zrači iz ruku pri samotretmanu i spontana radost koja traje za vežbanjem i praktikovanjem naučenog. Kada se Reiki energija jednom aktivira inicijacijom, Reiki kanal ostaje otvoren čitavog života. 
Reiki podiže nivo  vibracija čoveka prema punom potencijalu. Donosi sposobnost samoisceljivanja i dobrobiti u svim aspektima života.Reiki povećava vitalnost i sposobnost relaksacije i oslobadjanje od stresa. Na taj način pomaže regeneraciju organa, obnovu svih tkiva dok istovremeno stvara ravnotežu na mentalnom nivou.
Reiki moze pomoći svakome da nadje ravnotežu, sklad u telu, umu duhu. Reiki je dar za sve koji se uključe u učenje i primenu, tada na jednom nivou bića prihvataju da su spremni da učestvuju u stvaranju kvalitetnijeg života u svim aspektima, povećava se osećaj jedinstva sa našom zemaljskom porodicom.
Reiki je božanska milost za svakoga ko je spreman da  ga prihvati.

Obuka u sve stepene Reikija, kreativne radionice i pojedinačne konsultacije.

Karuna Reiki centar Srbije
Karuna Reiki Učitelj Ljiljana Ilić